Marseille najaar 2011

Het tweejaarlijks buitenlands studiebezoek van het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad werd in 2011 georganiseerd door Pharos kennisuitwisseling: Marseille met focus op de herontwikkelingsoperatie Euroméditerranée.

 
Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter