Studiereizen
Île de France versus Randstad

Overstromingsrisico's in ruimtelijke plannen

Medio oktober 2010 was een kleine delegatie van het Institut d´Aménagement et d´Urbanisme de la région Île de France op bezoek in Rotterdam en Delft om zich op de hoogte te stellen van de wijze waarop in Nederland, zowel op landelijk als op stedelijk niveau, overstromingsrisico´s worden verdisconteerd in ruimtelijke plannen. De Fransen hebben daartoe kennis gemaakt met Rotterdam Climate Proof en hebben zich op de TU Delft laten bijpraten over het Nederlands systeem van bescherming tegen overstromingen vanuit zee en rivieren, alsmede over onze geavanceerde berekeningsmethoden van kansen en gevolgen.

Read more...
 
Barcelona, september 2010

Barcelona in ontwikkeling

Voor bestuur en docenten van de Stichting Postacademisch Onderwijs van de TU Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, organiseerde Pharos kennisuitwisseling een driedaags bezoek aan Barcelona. De herontwikkeling van de wijk Poblenou, bekend als de operatie 22@barcelona, stond op het programma, alsmede een bezoek aan de haven met een presentatie over haven-projecten waarbij de Technische Universiteit van Catalunya is betrokken. Ook werd een bezoek gebracht aan de ontziltingsinstallatie van El Prat de Llobregat, waar via omgekeerde osmose van 100 liter zout en brak water circa 45 liter drinkwater wordt bereid voor de regio van Barcelona.
 
Lyon, juni 2010

Studiereis "Regie in de Openbare Ruimte"

Op het thema `Regie van de Openbare Ruimte´ vond begin juni 2010 een studiebezoek plaats aan Lyon, georganiseerd in samenwerking met de Stichting Postacademisch Onderwijs van de TU Delft  en PLAN terra, adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling en beheer. Op het programma stond onder andere een bezoek aan het Philips Outdoor Lighting Application Centre in Valbonne, een bezoek aan een ondergrondse parkeergarage van Lyon Parc Auto en een fietstocht over de heringerichte linkeroever van de Rhône en door de wijk Confluence.

 

 

 

 
Marseille, voorjaar 2010

Operatie "Euromeditérranée"

Pharos kennisuitwisseling heeft in het voorjaar van 2010 een studiebezoek aan Marseille georganiseerd. Centraal bij het bezoek stond de operatie ´Euroméditerranée`, een grootschalige herontwikkeling (480 ha) ten noorden van de Vieux Port. Euroméditerranée betekent voor Marseille een krachtige impuls op menig terrein, waarmee de stad weer perspectief krijgt op weg naar culturele hoofdstad van Europa 2013. Met lezingen en bezoeken aan diverse deelprojecten van `Euromed´ hebben de deelnemers aan de reis kennis gemaakt met deze grootste stedenbouwkundige operatie in Frankrijk op dit moment.

 

 
Grenoble & Lyon, mei 2009

Een impressie van het Minatec, het nanotechnologisch onderzoekscentrum op het schiereiland  van Grenoble, de westelijke campus, waar Isère en Drac elkaar naderen. Crédit Image: Atelier Claude Vasconi

Werkbezoek van de directeuren vastgoed en campusontwikkeling van de Nederlandse universiteiten aan Grenoble en Lyon

Medio mei 2009 bezochten de directeuren vastgoed / facility management / campusontwikkeling van de veertien Nederlandse universiteten de campus van St. Martin d´Hères in Grenoble en die van La Doua in Lyon. Een bezoek dat veel leerde over het Franse hoger onderwijssysteem, over de verschillen in autonomie van de instellingen tussen de twee landen en over de sterke betrokkenheid van het Franse lokaal bestuur (stad, agglomeratie, departement en regio) bij het realiseren van nieuwbouw en verbouwing. Vanzelfsprekend werd uitgebreid ingegaan op de implicaties van de Loi sur les Responsabilités des Universités en op de Opération Campus, waar beide campusterreinen dankzij een ambitieus plan van profiteren.

 
Lyon, april 2009

Studiebezoek ´Lessen uit Lyon´, Intgeraal beheer van de openbare ruimte

Van 23 t/m 25 april 2009 bracht een grote delegatie afkomstig van diverse Nederlandse gemeenten een bezoek aan Lyon ter bestudering van de openbare ruimte aldaar. De organisatie van het bezoek was een coproductie van PLAN terra en Pharos kennisuitwisseling. Lyon heeft sinds medio jaren ´80 van de vorige eeuw furore gemaakt met de herinirichting van de openbare ruimte. De delegatie heeft met diverse pleinen, straten, plantsoenen ed. kennis gemaakt, met als hoogtepunt een fietstocht langs de fantasievol heringerichte linkeroever van de Rhône.


Lyon, oktober 2009
Het studiebezoek aan Lyon van april 2009 is wegens succes herhaald in oktober 2009.

 
Paris - La Defense, 2009

Chaillot vanaf de EiffeltorenWerkbezoek van een delegatie van het Atelier Rijksbouwmeester

Op 1 en 2 april 2009 bracht een delegatie van het Atelier Rijksbouwmeester een bezoek aan La Défense. De delegatie stond onder leiding van prof. ir. Ton Venhoeven, Rijksadviseur voor de Infrastructuur. Centraal tijdens het bezoek stond de vraag hoe in het gebied direct ten westen van Paris dichte verstedelijking samengaat met een alsmaar toenemende behoefte aan mobiliteit. Het gezelschap heeft een bezoek gebracht aan het Atelier van Jean Nouvel; hier heeft de projectmanager van de Tour Signal een presentatie verzorgd over het toekomstige icoon van La Défense. Daags daarna is het gezelschap ontvangen door directeuren van de EPAD, het Établissement Public de l´Aménagement de la région de La Défense. Het bezoek is besloten met een rondrit door het gebied Seine Arche, juist ten westen van La Défense waar destijds de strategisch belangrijke beslissing is genomen om de A14 ondergronds aan te leggen.

 

 
London, 2008

Delegatie bestuursleden en docenten van de stichting Post Academisch Onderwijs TU Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Eind september 2008 organiseerde Pharos kennisuitwisseling een studiebezoek aan London. De delegatie bestond uit bestuursleden, directie, docenten en secretariaat van PAO TU Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.  

Donderdag 25 september stond in het teken van de kennismaking met het prestigieuze, mondiaal opererend ingenieursbureau Arup, designers, engineers, planners and business consultants. De gastheren van Arup hebben ons een kijkje gegund in de keuken van hun divisie projectmanagement. De delegatie is daarna opgesplitst in twee groepen die ieder een lopend project in hartje London hebben bezocht.

Read more...
 
Nice, 2008

Studiebezoek voor de nieuwe tramlijn in Nice

Trambezoek Nice 2008Op vrijdag 1 februari 2008 vond het studiebezoek plaats aan de eerste nieuwe tramlijn in Nice (in de jaren ´50 van de vorige eeuw is de tram uit het straatbeeld van Nice verdwenen).
 

Een grote Nederlandse delegatie, waarin uiteenlopende disciplines waren vertegenwoordigd, is die dag in het Forum d´Urbanisme et d´Architecture de la Ville de Nice ontvangen door directie en medewerkers van de Direction Tramway van de Communauté d´Agglomération Nice Côte d´Azur (CANCA, opdrachtgever), door vertegenwoordigers van de stad en van de CANCA, alsmede door de directie van de exploitatiemaatschappij ST2N (dochter van Véolia Transport), concessiehouder van het OV-netwerk in de agglomeratie (bussen en tram).

Read more...
 
Saint-Étienne, 2007

Werkbezoek van Ingenieursbureau Den Haag

Pharos kennisuitwisseling heeft een delegatie van Ingenieursbureau Den Haag kennis laten maken met de metamorfose die Saint-Étienne sinds globaal 2005 ondergaat. Deze stad met een zwaar industrieel verleden is bezig zich op indrukwekkende wijze te transformeren tot een centrum van industrieel design, meer algemeen van de tertiaire sector met alle activiteiten vandien.

Read more...
 
Lyon, 2007

Studiebezoek Stichting Postacademisch Onderwijs TU Delft

Voor de Stichting Postacademisch Onderwijs van de TU Delft, secties Civiele techniek en Bouwtechniek, Gezondheidstechniek en Milieutechnologie, Vervoerswetenschappen en Verkeerskunde, organiseerde Pharos kennisuitwisseling een driedaags bezoek aan Lyon. Een breed samengestelde delegatie, bestaande uit docenten uit de praktijk, hoogleraren, bestuursleden en directie van de Stichting heeft kennis gemaakt met enerzijds zowel het particuliere bedrijfsleven als een overheidsinstantie, anderzijds met zowel een voltooid als een in het beginstadium verkerend stedenbouwkundig project. Tussendoor was de delegatie te gast bij een onlangs geopende ondergrondse parkeergarage in Villeurbanne met een voor Nederlandse begrippen ongekend grote permanente toestroom en afvoer van grondwater. Op het programma stond: 

Read more...
 


Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter